Νομική έκθεση αν θα ήταν σε αντίθεση με

Aνθρώπινα Δικαιώματα και Περιβαλλοντική νομοθεσία

η εφαρμογή του Συστήματος 5G  στη Δανία

©2021 by EMF Cyprus.