top of page
download.jfif
images.jfif

Κοινή θέση Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» (ΕΕΠΥΠ) βάσει της Διακήρυξης της Λευκωσίας 2017 κατά τη συζήτηση του θέματος:

 

«Οι Κίνδυνοι που προκύπτουν στη Δημόσια Υγεία

από τη χρήση του δικτύου 5G»

 

 

 Η Γραμμή μας ως επιστημονικά σώματα θα διαμορφωθεί στη βάση Αρχών προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της Διακήρυξης της Λευκωσίας 2017 και ιδιαίτερα των εισηγήσεων της με αρ. 2,3 και 5, και θα αναπτυχθεί στους πιο κάτω πυλώνες. Διατηρούμε την επιφύλαξη η τελική μας γραπτή τοποθέτηση να διαμορφωθεί αφού ακουστούν και δοθούν όλα τα δεδομένα, ιδιαίτερα από το αρμόδιο Υπουργείο σε σχέση με την πρόσθετη έκθεση, τον έλεγχο και την τεκμηρίωση διασφάλισης της Υγείας.

 

Βασικό πρόβλημα είναι η ανυπαρξία αξιόπιστων μελετών που να αποδεικνύουν ότι το 5G είναι ασφαλές για την υγεία και να δείχνουν τουλάχιστον μια εκτίμηση του βαθμού συνολικής έκθεσης από την χωρίς περιορισμούς εφαρμογή της 5G και του ΙoΤ (Internet of Things), που διασυνδέεται με αυτό. Σύμφωνα με Έκθεση που έγινε για το Ευρωκοινοβούλιο το 2019 *(https://www.europarl.europa.eu › IDAN › IPOL_IDA(2019)631060_EN), αύξηση της έκθεσης θα προκληθεί όχι μόνο από το 5G, αλλά και την πιθανή συσσωμάτωση και δυναμική αλληλεπίδραση με τα άλλα σήματα. Το βασικό ερώτημα αν μπορεί και σε ποιο βαθμό – ποιες προϋποθέσεις (π.χ. περιορισμός της ανάπτυξης 5G κυρίως για βιομηχανικές εφαρμογές – με free from 5G zones) να μειωθούν η έκθεση και οι πιθανές επιπτώσεις του 5G οι οποίες δεν έχουν ακόμα συστηματικά και επαρκώς διερευνηθεί. Ποιός θα αναλάβει την ευθύνη τυχόν σχετικών επιπτώσεων στην υγεία άμεσων και ιδίως μακροπρόθεσμων; Για τους πιο πάνω λόγους, με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα 2019:

1. Επιβεβαιώνουμε τη Διακήρυξη ως πλαίσιο Αρχών/Διαπιστώσεων και Εισηγήσεων που αφορούν και το 5G, το οποίο εμπίπτει στο φάσμα συχνοτήτων της Διακήρυξης 2017 (σχετική βιβλιογραφία επισυνάπτεται). Εκφράζουμε έντονη ανησυχία για τα ανοικτά ερωτηματικά σε σχέση με τον βαθμό πρόσθετης έκθεσης και τις πιθανές διαφορετικές πρόσθετες επιπτώσεις στην Υγεία.


Ως 1ο βήμα εισηγούμαστε η Βουλή να ζητήσει από το υπεύθυνο για την ανάπτυξη Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων να παρουσιάσει:

α)  τον τελικό σχεδιασμό εφαρμογής με σχετικές εκτιμήσεις της πρόσθετης έκθεσης,

β)   επιστημονική τεκμηρίωση για τη διασφάλιση της Υγείας και

γ) να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει αξιόπιστη μεθοδολογία μέτρησης της έκθεσης και αποτελεσματικού ελέγχου, η οποία με βάση σχετική επίσημη έκθεση που έγινε για το Ευρωκοινοβούλιο, δεν υπάρχει*.

* pg. 11-12 of the report 2019 for the Parliament “5G Deployment”
(https://www.europarl.europa.eu › IDAN › IPOL_IDA(2019)631060_EN).

 2. Κάτω από οποιαδήποτε έκβαση του θέματος για μας παραμένει κόκκινη γραμμή, η άμεση λήψη μέτρων μείωσης της έκθεσης στον μέγιστο δυνατό βαθμό και η Εφαρμογή της Αρχής της Προφύλαξης για τα παιδιά. Η μείωση θα πρέπει να κατοχυρωθεί με Νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει:

α) Την εφαρμογή προστατευτικών ζωνών απαλλαγμένων από το 5G τουλάχιστον σε σχολεία, παιδικές χαρές και Νοσηλευτήρια. Οι όποιες ανάγκες κινητής τηλεφωνίας θα εξυπηρετούνται από το υφιστάμενο δίκτυο 3G/4G. Αφετέρου ανάγκες αξιοποίησης των υψηλών ταχυτήτων της 5G για τυχόν ιατρικές εφαρμογές μπορεί να γίνεται ενσύρματα μέσω οπτικών ινών. Την εφαρμογή βιολογικώς ασφαλών κριτήριων έκθεσης π.χ. EUROPAEM European Association for Environmental Medicine 2016 στους πιο πάνω χώρους για αξιολόγηση της έκθεσης των παιδιών.

β)  Την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ της χρήσης ασύρματου Διαδικτύου και ασύρματων συσκευών π.χ. tablets και κινητά στα νηπιαγωγεία και σχολεία τουλάχιστον μέχρι και το Γυμνάσιο (ιδιωτικά και δημόσια) κατά το πρότυπο της Γαλλικής Νομοθεσίας 2018. Προώθηση Ενσύρματου Διαδικτύου.

 

3. Η Βουλή να κατοχυρώσει το ΔΙΚΑΙΩΜΑ του «ΓΝΩΡΙΖΕΙΝ» και να καλέσει τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού, να στηρίξουν μέσω πολύπλευρης εκστρατείας την υπεύθυνη ενημέρωση για τις πιθανές επιπτώσεις στην Υγεία και τις πρακτικές ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ που θα απευθύνεται στα παιδιά (σχολεία), γονείς και το ευρύ κοινό. Θα πρέπει να περιοριστεί ο άκρατος ενθουσιασμός για αξιοποίηση ανεξέλεγκτων και μη αναγκαίων εμπορικών εφαρμογών, που προκύπτει από τη διαφήμιση και την άγνοια ότι κάθε τέτοια εφαρμογή συνεπάγεται πρόσθετη έκθεση και ρίσκα για την υγεία ιδίως των παιδιών. Στην προκειμένη περίπτωση ιδιαίτερα ανησυχούμε για την κατάχρηση των δυνατοτήτων του IOT (Internet Οf Things) με μη αναγκαίες εφαρμογές (π.χ. έλεγχος μέσω κινητού οικιακών συσκευών, αλλαγής βρεφικής πάνας…. με συνεχή ακτινοβόληση του παιδιού, έλεγχος επάρκειας προμηθειών κ.ά.).

 

Το κοινό ΠΡΕΠΕΙ να ενημερωθεί ότι αυτό θα γίνεται με σημαντική πρόσθετη ακτινοβολία μέσα στο σπίτι σε ένα (μεταξύ άλλων) πιθανώς καρκινογόνο και νευροτοξικό παράγοντα ενώ ταυτόχρονα θα εντείνεται το πρόβλημα της ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ. Η Εκστρατεία πρέπει να είναι “science based” από ειδικούς πρωτίστως στα θέματα υγείας, γιατρούς, βιολόγους, τοξικολόγους, με τη συμβολή εμπλεκομένων φορέων π.χ. εκπαιδευτικών, συνδέσμων γονέων. Την επιστημονική ευθύνη ιδιαίτερα του περιεχομένου θα έχει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και η Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού». Εκπαιδευτικοί θα συμβάλουν στην διαμόρφωση υλικού για τα παιδιά.

 

  

Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου

Πρόεδρος του Παγκύπριου
Ιατρικού Συλλόγου

www.cyma.eu

Δρ. Ανδρέας Χατζησάββας

Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
«Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού»

www.paidi.com.cy

to-palaio-faliro-apokta-tin-prwti-paidik
kouvidis_projects_larnaca_hospital-1920x
wired-network-internet-300x189.jpg
bottom of page