top of page
New Bitmap Image (6).bmp

Προς: Αξιότιμον κ. Antonio Guterres,

Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αξιότιμον Δρ. Tedros Adhanom,

Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Αξιότιμον κ. Erik Solheim,

Πρόεδρο Δ.Σ. του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών Κράτη - Μέλη των Ηνωμένων Εθνών Διεθνής Διαμαρτυρία:

 

Επιστήμονες Κρούουν τον Κώδωνα του Κινδύνου για Προστασία της Υγείας από την έκθεση στη Μη-Ιονίζουσα Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

 

Είμαστε επιστήμονες αφιερωμένοι στη μελέτη των βιολογικών επιπτώσεων της μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ΗΜΑ) στην υγεία. Βασιζόμενοι σε δημοσιευμένες μελέτες που έχουν περάσει από διαδικασία κρίσης, έχουμε σoβαρές ανησυχίες σχετικά με την ευρέως διαδεδομένη και συνεχώς αυξανόμενη έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ) που παράγονται από ηλεκτρικές και ασύρματες συσκευές. Αυτές περιλαμβάνουν συσκευές που εκπέμπουν κυρίως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (RF-ΗΜΑ), όπως κινητά και ασύρματα τηλέφωνα και οι σταθμοί βάσεις τους, ασύρματα δίκτυα Wi-Fi, κεραίες εκπομπής, «έξυπνοι μετρητές» κατανάλωσης ρεύματος, συσκευές παρακολούθησης βρεφών. Επίσης ηλεκτρικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται στην παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας (ELF ΗΜΠ). Επιστημονική τεκμηρίωση για τις κοινές μας ανησυχίες Πολυάριθμες πρόσφατες ερευνητικές δημοσιεύσεις έχουν καταδείξει ότι τα ΗΜΠ σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τα διεθνή και εθνικά ισχύοντα όρια επηρεάζουν τους ζωντανούς οργανισμούς.

 

Οι επιδράσεις περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου, κυτταρικό στρες, αύξηση των επιβλαβών ελευθέρων ριζών, γενετικές βλάβες, δομικές και λειτουργικές αλλαγές του αναπαραγωγικού συστήματος, διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών μάθησης και μνήμης, νευρολογικές διαταραχές, καθώς επίσης και αρνητικές επιπτώσεις στην γενική ευημερία στους ανθρώπους. Οι αρνητικές επιπτώσεις δεν σταματούν στον άνθρωπο, καθώς υπάρχουν ολοένα αυξανόμενες ενδείξεις για επιδράσεις και στο φυτικό και ζωικό βασίλειο.

 

Τα ευρήματα αυτά δικαιολογούν την προσφυγή μας στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) και σε όλα τα ΚράτηΜέλη στον κόσμο, για να ενθαρρύνουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ώστε να ηγηθεί της πρωτοβουλίας για την προώθηση της ανάπτυξης νέων κατευθυντήριων γραμμών θέσπισης νέων ορίων που θα προστατεύουν περισσότερο τους πολίτες από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ενθαρρύνοντας τη λήψη προληπτικών μέτρων και εκπαιδεύοντας παράλληλα το κοινό σχετικά με τους κινδύνους στην υγεία, ιδιαίτερα τους κινδύνους κατά την εγκυμοσύνη και την βρεφική/παιδική 2 ηλικία. Με τη μη ανάληψη δράσης, ο ΠΟΥ δεν καταφέρνει να εκπληρώσει το ρόλο του ως κυρίαρχος διεθνής οργανισμός προστασίας για τη δημόσια υγεία. Ανεπαρκείς διεθνείς οδηγίες ορίων ασφαλείας για τη μη-ιονίζουσα ΗΜΑ Οι διάφοροι φορείς καθορισμού ορίων ασφαλείας έχουν αποτύχει να επιβάλουν επαρκείς οδηγίες για την προστασία του κοινού, ιδιαίτερα για τα παιδιά που είναι πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP), κατέθεσε το 1998, «Οδηγίες Ορίων Ασφαλείας για τον Περιορισμό της Έκθεσης σε Χρονικά Μεταβαλλόμενα Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (μέχρι 300 GHz)»1 . Αυτές οι οδηγίες έγιναν αποδεκτές από τον ΠΟΥ και από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

 

Ο ΠΟΥ ζήτησε από όλα τα έθνη να υιοθετήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP για να ενθαρρύνει την παγκόσμια εναρμόνιση με τα προταθέντα όρια. Το 2009, η ICNIRP κυκλοφόρησε μια δήλωση λέγοντας ότι επαναβεβαιώνει τις κατευθυντήριες γραμμές που έθεσε το 1998, εφόσον κατά τη γνώμη της, η επιστημονική βιβλιογραφία που δημοσιεύθηκε έκτοτε «δεν έχει προσθέσει κανένα στοιχείο για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις σε επίπεδα έκθεσης χαμηλότερα από τα ισχύοντα όρια και έτσι δεν απαιτείται η άμεση αναθεώρηση των οδηγιών της σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης σε υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά πεδία» 2 .

 

Η ICNIRP συνεχίζει μέχρι σήμερα να κάνει αυτούς τους ισχυρισμούς, παρά τις αυξανόμενες επιστημονικές αποδείξεις για το αντίθετο.

 

Κατά τη γνώμη μας οι Οδηγίες Ορίων Ασφαλείας της ICNIRP δεν επαρκούν για την προστασία της δημόσιας υγείας, αφού δεν καλύπτουν τις επιδράσεις που μπορεί να προκληθούν από μακροχρόνια έκθεση είτε από έκθεση σε πεδία χαμηλής έντασης.

 

 

Ο ΠΟΥ υιοθέτησε την κατάταξη της Διεθνούς Επιτροπής της Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων (ELF ΗΜΠ) το 20023 και των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων (RF ΗΜΠ) το 20114 . Αυτή η ταξινόμηση αναφέρει ότι τα ΗΜΠ είναι πιθανό καρκινογόνο για τον άνθρωπο (Ομάδα 2B).

 

Παρά τα συμπεράσματα της IARC, ο ΠΟΥ συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν τη μείωση των ισχυόντων ορίων έκθεσης.

 

Δεδομένου ότι υπάρχει διαμάχη σχετικά με ένα κοινό αποδεκτό σκεπτικό καθορισμού των ορίων ασφαλείας για την αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία, προτείνουμε το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) να συγκαλέσει και να χρηματοδοτήσει μια Ανεξάρτητη Διεπιστημονική Επιτροπή η οποία θα διερευνήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών λύσεων στις τρέχουσες πρακτικές που θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά την ανθρώπινη έκθεση σε ΗΜΠ ραδιοσυχνοτήτων και εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων. Οι εργασίες αυτής της Επιτροπής θα πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο διαφανή και αμερόληπτο. Παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικό η βιομηχανία να συμμετέχει και να συνεργαστεί σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα πρέπει να της επιτραπεί να προκαταλάβει τις διαδικασίες ή τα συμπεράσματα της Επιτροπής. Αυτή η ομάδα θα πρέπει να παράσχει τις αναλύσεις της στον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ για να καθοδηγήσει την προληπτική δράση.

 

1 http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf

2 http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf

3 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/ 4 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/ 3

 

Συλλογικά επίσης ζητάμε:

1. Τα παιδιά και οι έγκυες να προστατεύονται.

2. Τα ισχύοντα όρια να γίνουν πιο αυστηρά.

3. Οι κατασκευαστές να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν ασφαλέστερη τεχνολογία.

4. Οι κοινωφελείς υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, και την παρακολούθηση της ηλεκτρικής ενέργειας να διατηρούν επαρκή ισχύ ρεύματος και να εξασφαλίζουν την ορθή ηλεκτρική καλωδίωση για την ελαχιστοποίηση επιβλαβών επιπέδων ηλεκτρικού πεδίου στο έδαφος.

5. Το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται πλήρως για τους πιθανούς κινδύνους στην υγεία από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και να διδάσκεται στρατηγικές μείωσης των επιβλαβών επιπτώσεων.

6. Όσοι απασχολούνται επαγγελματικά στον ιατρικό τομέα θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και να τους παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με τη θεραπεία των ηλεκτροϋπερευαίσθητων ατόμων.

7. Οι κυβερνήσεις να χρηματοδοτούν την εκπαίδευση και την έρευνα σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την υγεία που είναι ανεξάρτητες από τη βιομηχανία και να επιβάλλουν τη συνεργασία των εταιριών με τους ερευνητές.

8. Τα μέσα ενημέρωσης να αποκαλύπτουν οικονομικές σχέσεις εμπειρογνωμόνων με τη βιομηχανία όταν παραθέτουν τις απόψεις τους σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των συσκευών που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

9. Να καθιερωθούν λευκές-ζώνες (περιοχές) «ελεύθερες» από ακτινοβολία.

 

Προτεινόμενη Ημερομηνία Υποβολής: Αύγουστος 2017 Πληροφορίες: Elizabeth Kelley, M.A., Συντονίστρια της Διαμαρτυρίας, Director, EMFscientist.org, at info@EMFScientist.org. Σημείωση: οι υπογράφοντες τη Διαμαρτυρία έχουν υπογράψει ως μεμονωμένα άτομα δίνοντας τις επαγγελματικές τους πεποιθήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτές αντιπροσωπεύουν και τις απόψεις των εργοδοτών τους ή των επαγγελματικών οργανώσεων με τις οποίες συνδέονται.

GR - EMF Appeal 

EN- EMF Appeal 

bottom of page