Αρχή υπό κατάληψη:

Πώς κυριαρχείται η Oμοσπονδιακή Eπιτροπή Eπικοινωνίας(FCC) από την βιομηχανία που υποτίθεται έπρεπε να ρυθμίζει - Harvard Ethics 

©2021 by EMF Cyprus.